مهدی شعبانی در تاریخ ۱۳۵۲/۲/۱ در تهران متولد شد و فعالیت ورزشی خود را درشته های زیر از سال ۱۳۶۱ شروع کرده که به شرح زیر می باشد :

 

- سال ۱۳۶۱ در باشگاه ایران امروز واقع در  خیابان بهارستان زیر نظر مرحوم استاد نادر محدثی رشته کاراته سبک کانذن ریو.

- سال ۱۳۶۴ در باشگاه استقلال در تربیت بدنی فعلی زیر نظر جناب آقای نائینی والیبال.

- سال ۱۳۶۵ در  باشگاه شیرودی زیر نظر استاد ناصرنجفی رشته تنیس روی میز.

- سال ۱۳۶۶ در باشگاه تختی واقع در خیابان مولوی رشته کشتی زیر نظر استاد خداپرست.

- سال ۱۳۶۷ در باشگاه صحرا، رشته جیت کاندو زیر نظر استاد حسن کوه کمری.

- سال۱۳۶۹ در باشگاه سابق انقلاب واقع در خیابان انقلاب، رشته ووشو زیر نظر استاد صمد ولیزاده.

- سال ۱۳۷۱ به عنوان مربی ووشو در باشگاه ولیعصر واقع در خیابان ولیعصر  منصوب شدم.

- سال ۱۳۷۲ در باشگاه سلمان فارسی واقع در فدراسیون ناشنوایان، رشته شنا زیرنظر استاد علی مردانی.

- سال ۱۳۷۸ در باشگاه کپکانیان ، کاراته رشته شیتوریو زیر نظر استاد طالبزاده و آیدین محمدی.

- سال ۱۳۸۳ در باشگاه برق، رشته تیراندازی با کمان زیر نظر مرحوم استاد هوشنگ کشاورزی.

- سال ۱۳۸۴، در باشگاه برق و باشگاه آرش میراسماعیلی به عنوان کمک مربی و تیرانداز .

-سال ۱۳۸۴ مدرک مربی گری تیراندازی با کمان را از فدراسیون این رشته اخذ نمود.

- سال ۱۳۸۵ در اولین لیگ تیراندازی با کمان به عنوان سرپرست، مربی و تیرانداز تیم آرش  فعالیت و شرکت  داشته است.

- سال ۱۳۸۶ به عنوان مربی، همزمان در فرهنگسرای طبیعت و باشگاه قدس واقع در شهرک قدس  تدریس داشته است .

- سال ۱۳۸۷ به عنوان مربی تیراندازی  با کمان در مجموعه سوارکاری و تیراندازی  با کمان باشگاه سمند .

- سال ۱۳۸۷ به عنوان مربی و احیا کننده ورزش کمان گیری روی اسب در ایران منصوب گشته است .

-سال ۱۳۸۸ در باشگاه سمند مشغول تدریس کمانگیری روی اسب و تیراندازی با کمان بوده است .

- سال ۱۳۹۰ به عنوان مربی تیم ملی کمانگیری روی اسب در مسابقات جهانی اردن منصوب شد  .

- و هم چنین از سال 1385 به مدت 5 سال مربی تیم ملی کمان گیری روی اسب .

- سال ۱۳۹۱ به عنوان مربی  تیراندازی با کمان در مجموعه دانشگاه فنی تهران.

- سال ۱۳۹۲ در دانشگاه خواجه نصیر طوسی در بخش های علوم تحقیقات و هوا و فضا . 

و در حال حاضر مشغول به آموزش در باشگاه تیراندازی با کمان دانا می باشد .